• Dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė

Klaipėdos r. savivaldybės tarybos narės, Loretos Piaulokaitės-Motuzienės 2019 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje pradėjau dirbti 2019 metų balandžio 15 d. Po priesaikos Taryboje dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamentu bei savo moralinėmis nuostatomis.

2019 metais naujo šaukimo taryba rinkosi į 8 tarybos posėdžius, visuose dalyvavau. Taip pat esu Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. 2019 metais vyko septyni eiliniai, du neeiliniai ir vienas išvažiuojamasis posėdis. Viename iš komiteto posėdžių pirmininkavau.

Vadovauju Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo komisijai, sušaukiau du posėdžius, kuriuose nagrinėjome pateiktus prašymus.

Per ataskaitinį laikotarpį aktyviai dalyvavau, diskutavau, teikiau pasiūlymus komisijų ir darbo grupių posėdžiuose:

Etikos komisijoje posėdžiavome 12 kartų;

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento komisijos posėdžiuose dalyvavau 2 kartus;

Viename komisijos posėdyje dėl Klaipėdos rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo;

Viename Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos komisijos posėdyje;

Viename Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos posėdyje;

Posėdyje dėl Gargždų miesto parko tvarkymo darbų, darbo grupės pasitarime dėl sovietmečio ideologijos simbolių ant Gargždų muzikos mokyklos fasado išsaugojimo reikalingumo ir darbo grupėje, kur buvo aptariamas Baltijos kelio 30-mečio minėjimas Gargžduose.

Atstovaudama viešąjį interesą raštu ir žodžiu teikiau paklausimus Klaipėdos rajono administracijai, bendravau su gyventojais, įstaigų institucijų atstovais:

Pranešimas dėl apleistų, parkavimo vietas užimančių automobilių Gargždų mieste.

Suorganizavau du Klaipėdos rajono Sodininkų bendrijų atstovų susitikimus su Klaipėdos rajono savivaldybės vadovybe, savivaldybės administracijos ir kitų institucijų atstovais.

Raštu kreipiausi į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narius bei Aplinkos apsaugos agentūrą dėl UAB „Ekonovus“ atliekų rūšiavimo veiklos Klaipėdos rajone.

Raštu ir žodžiu kreipiausi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją ir į AB „Klaipėdos vanduo“ dėl galimai netinkamo neaiškios kilmės medžiagų sandėliavimo ir dėl darbų kokybės vykdant vandentvarkos projektą Kulių kaime.

Ypač didelį dėmesį skiriu formuojant ir įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės politiką kuriant saugią, patrauklią, socialiai atsakingą ir kultūringą gyvenamąją aplinką bei siekiant išsaugoti svarbias ekosistemas.

Pagarbiai,

Dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė

8 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską