• Dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė

Pritarkime tiems kurie rodo iniciatyvą

Atnaujinta: 2020-11-12

Savivaldos rinkimų agitacijos metu dauguma aukštas pareigas savivaldoje užimančių valdininkų, kandidatuojančių į mero postą, itin stengiasi pasigirti nuveiktais darbais. Tačiau panagrinėjus jų veiklą atidžiau, supranti, kad „kalnus jie vertė“ ne už ačiū, už tuos darbus valdininkai gavo atlygį, nes tai tiesiog buvo privalu atlikti pagal užimamas pareigas.

      Vietos savivaldos įstatymas numato atlyginimą merui, vicemerams, administracijos direktoriui bei jo pavaduotojams, taip pat atlygį už darbo laiką einant savivaldybės tarybos nario pareigas. Tas pats įstatymas nurodo, kad kiekvienam vietos politikui kas mėnesį padengiamos ir nustatyto dydžio išlaidos transporto, ryšio bei kitokioms paslaugoms, reikalingoms atlikti tarybos nario darbą.

      Taigi jie tiesiog dirbo, kad uždirbtų savo atlyginimą, tačiau kartais net ir pinigai nepagerina nei tarybos, nei komitetų posėdžių lankomumo, neįkvepia atskirų politikų kūrybiškam darbui.

      Kitas dalykas, kai žmogus, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, dirba tiesiog iš idėjos ir be jokio atlygio, stengiasi suburti ir suvienyti kraštiečius.

      Visuomeninis judėjimas „Bendrai visi“ savo veiklą pradėjo nuo įvairių iniciatyvų, o judėjimo lyderis Vaclovas Macijauskas jau 11 metų neatlygintinai organizuoja įvairias nemokamas šventes ir renginius rajono gyventojams.

     Beveik prieš metus buvo įgyvendinta puiki idėja, suvienijusi gargždiškius – Kovo 11-ąją valstybės vėliava buvo išskleista per pusę pagrindinės Gargždų miesto gatvės. Renginys pritraukė gausybę dalyvių, o iniciatyvūs žmonės dar labiau susivienijo tolimesnei veiklai. Vasaros pradžioje organizacija pasveikino gyventojus su Gargždų miesto gimtadieniu, padovanodami 765 balionus. Liepos 6-ąją rajono gyventojai buvo sukviesti pinti vainiką „šimtmečio karūna Mindaugui“, o baigiantis vasarai, galima sakyti, visa Lietuva sugužėjo į Gargždus dalyvauti cepelinų virimo čempionate.

      Žmonės dar neužmiršo ir kito renginio, kai prieš naujuosius metus gyventojai buvo pakviesti gyvai pabendrauti, išgerti arbatos ir pasivaišinti blynais „Kaimynų Kalėdų“ erdvėje.

      Daug buvo ir pavienių iniciatyvų, kurias organizacijos nariai. susieja su profesine veikla. Tai ir „Ekologinės lauko dienos“, kurios sukviečia ūkininkus iš visos Lietuvos, ir Klaipėdos rajono „Ilgakasės konkursas“ sukvietęs dalyves net iš aplinkinių savivaldybių, ir daugelis kitų.

      Tuo tarpu rajono savivaldybės vadovai atsisako remti ar kitaip palaikyti 11 metų skaičiuojantį „Gargždo festivalį“, nes jiems „nepatinka“ stiprus šio festivalio pagrindinis organizatorius Vaclovas Macijauskas. Tačiau nepalankus dabartinės rajono vadovybės požiūris į šį festivalį kraštiečiams nė motais - kasmet didėja iniciatyvių gargždiškių būrys, žmonės patys ieško rėmėjų, aukoja laisvalaikį, o kartais ir asmenines lėšas.

      Ne vien šventėmis žmonės gyvuoja, kartais jiems užtenka tiesiog patarimo, gero žodžio, nes ne visi pajėgūs su savo bėdomis ir problemomis susitvarkyti.

      Organizacijos lyderis Vaclovas Macijauskas niekada neatsisako žmonėms padėti, paremti kitų iniciatyvas. „Bendrai visi“ aktyvūs nariai randa laiko išklausyti ir kaimynų bėdas, ir kartu ieško geriausio būdo problemai spręsti. Savanoriaujant niekada nekyla klausimas, ar tai naudinga asmeniškai, tiesiog stengiamasi rasti laiko visiems su bėda susidūrusiems ar su prašymu atėjusiems.

      Šiandien „Bendrai visi“ asociacija įkūrė visuomeninį rinkimų komitetą „Bendrai geriau“ ir aktyviausi nariai kandidatuoja į savivaldybės tarybą. Tam, kad būtų dar arčiau žmonių problemų, turėtų savo rankose savivaldos įrankius puoselėti mūsų gimtojo krašto gyvenamąją aplinką ir kurti bendrą gėrį. Kraštiečiai, palaikykime tuos, kurie be atlygio rodo iniciatyvą.


Visuomeninio rinkimų komiteto „Bendrai geriau“ kandidatė į Klaipėdos rajono tarybą, dr. Loreta Piaulokaitė-Motuzienė

4 peržiūros0 komentarų