• Vaclovas Macijauskas

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario Vaclovo Macijausko 2019 metų darbo taryboje ataskaita

Atnaujinta: 2020-09-30


Pagrindinė tarybos nario veikla - darbas komitetuose ir komisijose bei dalyvavimas tarybos posėdžiuose. Nuo 2019 04 15 esu švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, kontrolės komiteto, strateginio planavimo, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo, savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių atrankos, Vytauto Majoro premijos suteikimo komisijų narys, Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas, teko dirbti keliose darbo grupėse.          

Šiais metais iššūkis buvo vadovauti švietimo, kultūros ir sporto komitetui. Juk tai sritis, kurios finansavimas sudaro didžiausią dalį iš visų rajono biudžeto finansuojamų sričių. Todėl sprendimų priėmimas reikalauja analizės ir įsigilinimo į problemas. Pernai pradėta švietimo įstaigų pertvarka nepaliko abejingais rajono švietimo visuomenės, įstaigų bendruomenių ir vadovų, bei profsąjungos aktyvistų. Puiku, kad visi, kas norėjo domėjosi, išreiškė nuomonę ir diskutavo pertvarkos tema. Deklaravau ir siekiu, kad sutaupytos lėšos atitektų reorganizuotoms įstaigoms, ugdymo proceso gerinimui ir darbo užmokesčio kėlimui. Švietimo komitete svarstėme ir ieškojome galimybės, kaip būtų galima organizuoti muzikos mokyklos darbą, kad visi norintys ir gebantys rajono moksleiviai turėtų vienodas galimybes lavinti muzikinius ir meninius gabumus. Komiteto posėdžiuose svarstėme ir aptarėme einamuosius klausimus bei sprendimų projektus. Nuo 2019-04-15 įvyko 9 komiteto posėdžiai (iš jų 1 išvažiuojamasis-jungtinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto bei Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto), kuriuose buvo svarstyti 281 klausimai ir 22 informacijos.

     

Per laikotarpį, lankiausi dalyje švietimo, sporto ir kultūros įstaigų, bei jų organizuojamuose renginiuose. Su vadovais ir darbuotojais aptarėme esamą situaciją, pagal gautą informaciją siūliau sprendimus administracijai ar koalicijos pasitarimuose. Pavyko pakeisti projektuojamo Priekulės gimnazijos priestato apimtį, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Aktyviai domėjausi renginių organizavimu rajone, įvyko keli pasitarimai su kultūros darbuotojais, kur aptarėme galimybes ir būdus kaip pagerinti renginių kokybę. Dažnai lankausi kultūros centrų organizuojamuose renginiuose, turiu galimybę palyginti jų kokybę ir organizavimą. Dalyvavau švietimo darbuotojų seminaruose bei pasitarimuose, kur gavau daug informacijos apie įvairių švietimo projektų vystymą rajone.

     

Strateginio planavimo komiteto posėdžiuose pasisakau už racionalius sprendimus, palaikau siūlymus lėšų panaudojimo efektyvumui ir tikslingam naudojimui.


2019 metais domėjausi ir sekiau bei įtakojau Gargždų autobusų stoties projekto eigą. Gaila, kad LR vyriausybė taip ilgai delsia patvirtinti privatizuojamo turto sąrašą, tai stabdo visą procesą ir neleidžia priimti tolimesnių sprendimų. Tikiuosi, kad šioje kadencijoje pavyks sutvarkyti šį objektą taip, kad nebūtų gėda prieš miesto svečius ir gyventojus.

Prisijungdavau prie problemų sprendimo kelių atstatyme, nelegalių sąvartynų sutvarkyme bei kituose klausimuose, kai kreipdavosi gyventojai ar organizacijos. Dalyvavau bendruomenių sueigose bei renginiuose.

Svarstant klausimus tarybos, koalicijos ar komitetų bei komisijų posėdžių metu visada palaikiau mano nuomone teisingus ir protingus sprendimus. Tikrai negaliu sutikti su bet kokios formos politiniais sprendimais, kurie mūsų rajonui ar jo gyventojams neneš ekonominės ar kitos naudos. Sprendimus investuoti būtina priimti paskaičiavus jų grąžą ilguoju ir trumpuoju periodu. Pirmenybė turi būti investicijoms į mūsų rajono ateitį – vaikus.

      Nuoširdžiai tikiu, kad tik bendradarbiaujant galima pasiekti dar ryškesnio rajono klestėjimo. Siekti bendro tikslo mums dar reikia ilgai mokytis. Žinau viena, kad pirma yra dėmesys žmogui, jo problemai, po to turi sekti problemos sprendimas, eliminuojantis galimybę atsirasti tokiems atvejams kitose situacijose. Tik tada kai mes už sprendimo matysime žmogų, o ne vienadienius politinius tikslus, mums pavyks pasiekti didesnės darnos savyje ir visuomenėje.

Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys Vaclovas Macijauskas
Kodėl kartais reikia pasakyti NE!


Kartais patylėjimas yra geriau už kalbą ar rašymą, tačiau šį kartą neišlaikiau ir pasakysiu ką galvoju. Prieš ir per pirmąjį rinkimų turą buvau išvykęs atostogauti. Rinkimų rezultatus stebėjau atidžiai ir šiek tiek nusivyliau, nes tikrai nesitikėjau šių dviejų kandidatų išėjimo į antrą turą, nebuvo jie mano favoritai. Bet rinkėjai nusprendė kitaip, ir jie teisūs. Neteisūs tie, kas turėjo galimybę, bet savo pilietinės pareigos nevykdė. O pasirinkimas juk buvo ir Justas Ruškys, ir Vaclovas Dačkauskas ar Gintautas Kniūkšta. Visi verti seimo nario vardo, tačiau šiandien turim ką turim.

      Taigi kodėl šiandien rašau? O gi todėl, kad elementarus padorumas ir sąžiningumas negali perlipti ribų. Tą sakau, nes matau, kaip kandidatas K. Krivickas naudojasi nesąžiningomis technologijomis ir be jokio Respublikos prezidento sutikimo spausdina jo nuotrauką šalia savos bei parašo: „Aš palaikau.... „ Politikoje ir reklamos triukuose nesigaudančiam žmogui asociacija Prezidentas – Krivickas ir „Aš palaikau“ aiškiai nusako už ką balsuoti. Čia labai slidus reikalas, ant įstatymo ribos ir teko girdėti, kad prezidentūroje jau kilo klausimas apie tokio veiksmo teisėtumą. Va čia ir reikalingas kritinis mąstymas, kurį mums dar reikia ugdytis. Kitas nepadoraus elgesio atvejis, to pačio laikraščio pavadinimas „Ant Bangos“ naudojant tą patį šriftą kaip ir mūsų mėgstamas rajono laikraštis „BANGA“. Man iš karto kilo mintis, kad autorius norėjo pasakyti... „Dėjau aš ant BANGOS“. Tačiau šuo čia giliau pakastas. Ogi kaimo močiutė pamačiusi BANGOS pavadinimą, tokiu šriftu kaip įpratusi matyti įprastą BANGĄ tikrai pagalvos, kad tai yra BANGOS priedas ir rimtas rajono laikraštis remia šį „politiką“. Jau nekalbu apie pastarojo išsišokimus su kavos dėme ar tai, kad mūsų rajoną pavadino kolchozu. Nepapuošė jo ir kitų kandidatų smerkimas bei drabstymas epitetais ir vertinimais. O ką bekalbėti apie išsišokimą rinkimų dieną, kai dėl K. Krivicko elgesio teko iškviesti policiją. Žmonės sako, kad politikai išrinkti į seimą praranda gėdą ir sąžinę, tačiau mano supratimu šis kandidatas ir iki šiol to neturėjo ir klausimas ar pasikeistų seime, jei už jį balsuosite.

      Beje panagrinėjau minėto kandidato bandymą patekti į seimą ir radau įdomių dalykų. Kaip jis pats nurodo savo gimtajame mieste Vilniuje Justiniškių apygardoje 2016 metais jis pagal VRK duomenis surinko tik 2167 balsus ir žinoma, net į antrą turą nepateko. Sekantis bandymas 2017 metais buvo pakeisti Gretą Kildišienę Anykščių-Panevėžio rinkiminėje apygardoje. Antrame ture apygardos rinkėjai suprato, kad šis ponas nieko gero neduos ir minimas kandidatas tesurinko tik apie pusę balsų, kuriuos gavo laimėjęs valstietis Antanas Baura. Taigi tikiuosi, kad tai supras ir mūsų rajono rinkėjai. Netikiu, kad esame mažiau politiškai išprusę nei Vilniaus, Anykščių ar Panevėžio rinkėjai. Tikrai nenoriu nei smerkti nei peikti žmogaus, visi turime teisę į laimę ir į seimą. Galiu vertinti tik jo elgesį. Tačiau kai toks blaškymasis per apygardas su spjaudymusi ant kitų. Kaip gali būsimas kandidatas vadinti rajoną kolchozu, kaip gali įžeidinėti kitus kandidatus, kaip gali naudoti Lietuvos Prezidento nuotrauką be jo žinios, ar vietinio laikraščio autoritetą, kuris nei perkamas nei parduodamas, o per eilę metų įgyjamas.

      Mieli mūsų rajono, apygardos rinkėjai, visi tie, kuri palaikote padorų ir sąžiningą elgesį gyvenime ir politikoje ateikite rugsėjo 22 dieną į balsavimo apylinke ir atiduokite savo balsą už Rasą Petrauskienę. Nesakau, kad tai pats geriausias kandidatas, tačiau iki šiol mūsų veiksmai taip lėmė, kad turime rinktis. Manau jog šiandien reikia neprileisti tokių kandidatų kaip K. Krivickas prie valstybės valdymo. Kaip ir jo rėmėjų prie rajono valdžios. Politika nėra žaidimas, tai rimtas visuomenės interesų derinimo menas. Gal kada ateityje atsiras sąžinės ir garbės testas, o šiandien Jūs gerbiami rinkėjai spręskite patys. Nedalyvavimas rinkimuose yra balsavimas už Tau netinkamą kandidatą.

      Taip pat kreipiuosi į rinkėjus palaikiusius mane ir mūsų „Bendrai“ komandą savivaldos rinkimuose. Pasakykime NE nesąžiningumui, nepagarbai ir chamizmui.  

   

  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Macijauskas

11 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską